Viswater

Recreatiemeer Geestmerambacht

Recreatiemeer Geestmerambacht:

Het meer is erg diep, tot ruim 20 meter. Er wordt sinds 2013 forel uitgezet (terugzetten verplicht). Aan de zuidzijde is er een steiger voor gehandicapten. In de Noordoosthoek is er een goede trailerhelling. Nachtvissen is toegestaan en met een 3e hengelvergunning mag je hier met 3 hengels op karper vissen.


Mooie trailerhelling aan de Noordzijde.

Open Visplanner

Lamslik en Saskevaart

Lamslik en Saskevaart:

Het Lamslik kenmerkt zich door mooie rietkragen, is een prachtig paaigebied voor vissen en er leven veel vogels. Je mag er vissen vanaf de speciaal aangelegde visdammen (zes in totaal) en vanaf de kademuur bij het Sluisje. Ook de Saskevaart, het Uitwateringskanaal van de polder Geestmerambacht zelf, vanaf het gemaal tot aan het Noord-Hollands Kanaal, mag worden bevist.


De Saskevaart met op de achtergrond het Lamslik

Open Visplanner

Oosterdel gebied

Oosterdel gebied:

Het Oosterdelgebied, ook wel het Rijk der Duizend Eilanden genoemd, bestaat eigenlijk uit 2 gedeeltes.
Het Noordelijk gedeelte is bebouwd met landhuizen en er loopt een soort rondweg doorheen die veel eilanden met elkaar verbindt.
Dat is aan de westzijde de Lepelaar en daarmee verbonden aan de oostzijde de Reiger. Ongeveer in het midden ligt dan de Noorderplas, een flinke plas met dieptes van 4 tot 7 meter. In de rest van het gebied bedragen de dieptes ongeveer 60-90cm, in 2016 en ook in 2020 is er op veel plaatsen weer gebaggerd. Naar het zuiden toe loopt het gebied door tot aan de Broekersluis, die toegang geeft naar het Kanaal Alkmaar-Kolhorn.
Het tweede gedeelte is het zuid-oostelijke gedeelte, zonder bebouwing met de eilandjes nog zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat. Hier liggen het eigenlijke Oosterdel en het Paddedel, twee kleine meertjes die wat dieper zijn dan de omliggende wateren. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en de stichting Veldzorg en er zijn hier geen wegen. Er is maar op drie plaatsen met de boot toegang mogelijk. Daarbij is dit gebied verboden voor mechanisch voortbewogen vaartuigen, behalve voor de tuinders die een vergunning hebben en hier nog groentes en vroege aardappelen kweken zoals vroeger gebruikelijk was. Ook vaart er een rondvaartboot met toeristen vanaf de Broekerveiling door dit gebied.Foto genomen vanaf de Lepelaar.

Open Visplanner

Potjesdam

Potjesdam:

De Potjesdam werd op 5 september 2018 getroffen door VISSTERFTE  Er werden 50 dode karpers van rond de 70-75 cm opgevist. Dit aantal bleef maar oplopen en in november waren er al meer dan 300 dode karpers verwijderd. Bij een visstandonderzoek eind november werden er toch nog steeds karpers aangetroffen. De oorzaak van de sterfte was volgens het laboratorium in Lelystad de warme zomer in combinatie met de heel hoge bezetting, waardoor de vissen ziek zijn geworden.
Overigens in augustus werden er al 6 gefileerde karpers langs het water aangetroffen. De visstand aan mooie karpers (ze waren geboren in 1983 en waren intussen tussen de 65 en 75 cm), is dus flink afgenomen deze zomer. Het bestuur beraadt zich over maatregelen, maar misschien kunnen de overblijvende karpers nu verder doorgroeien naar echt mooie afmetingen.In deze plas wordt eigenlijk alleen op karper gevist. De stand aan schubkarper is goed met exemplaren die langzamerhand ruim boven de 70cm uitkomen. 
In het midden van deze plas bevindt zich een eiland waar veel aalscholvers en reigers broeden en dat als nachtrust gebied gebruikt wordt door andere vogels, voornamelijk kraaien.
Maar de aalscholvers zijn in 2018 verhuisd naar elders. Naar de oorzaak kan men gissen, wel zijn de bomen waarin ze nestelden nu dood.
Er is een vissteiger aan de oostzijde van het meertje (parkeren bij het tuincentrum of de moskee) en er is een vissteiger voor gehandicapten, bij de aula aan de Westzijde met 2 parkeerplaatsen bij de steiger.
In dit water mag ook 's nachts worden gevist maar slechts 2 hengels zijn hier toegestaan. (Alleen in het Recreatiemeer GMA mag binnen Langedijk met 3 hengels gevist worden).


De steiger voor gehandicapten.

Open Visplanner

Recreatiemeer Dirkshorn

Recreatiemeer Dirkshorn:

Dit meer ligt aan de oostzijde van Dirkshorn, aan de Meerweg, de parallelweg langs de S3, de weg Alkmaar-Schagen (N245).
Het meer heeft ondiepe randen van een meter of twintig breed aan de noordoost- en zuidzijde, maar loopt aan de westzijde vrij steil af naar een diepte van rond de 10 meter, wat ook ongeveer de grootste diepte van de plas is, al zijn er wel gaten en onderwaterheuvels. Er loopt een voetpad rond het meer maar het is alleen aan de westzijde met de auto bereikbaar.
Er is een trailerhelling (foto) en een vissteiger voor gehandicapten aan de westzijde, aan de Meerweg.


De trailerhelling.

Open Visplanner

Polder Geestmerambacht

Polder Geestmerambacht:

Hiertoe behoren alle polderwateren in de hele polder Geestmerambacht, maar ook alle gemeentewateren in Sint Pancras, Koedijk-Noord en Langedijk, Warmenhuizen, Tuitjenhorn en Dirkshorn. Ook de Burgerwielen (Grootven) en het eerste wiel ten noorden hiervan (bij Dijkstaal) aan de West-Friesche Zeedijk, en het Stroeterwiel. 
Het is bij het vissen in deze wateren niet toegestaan op de landerijen te lopen.

--> Klik hier voor meer informatie over dit viswater


De hoofdwatergang gezien vanaf de Wagenweg in de richting van het gemaal.

Open Visplanner

Polder Valkoog

Polder Valkoog:

Hier gaat het om de polderwateren van de polder Valkoog, die over het algemeen vrij smal zijn. Vooral rond Groenveld zijn er wat mooie bredere poldersloten. Ook de Wielen bij Sint Maarten (karper) en die bij Valkoog (karper) horen bij deze polder.
Wat visstand betreft bevatten deze wateren veel witvis en meest kleinere karper en wordt er zoals vanouds nog wel op (kleine) baars gevist op de Noord-Hollandse wijze, (baars peuteren). Rond Groenveld bevinden zich wat bredere sloten met veel (meest kleinere) karper.
De Wielen van Sint Maarten en Valkoog bevatten wel grotere karper.

Open Visplanner

Kanaal Alkmaar-Kolhorn

Kanaal Alkmaar-Kolhorn:

Het hele Kanaal vanaf Alkmaar (kruising met de Hoornse Vaart), tot aan de sluis bij Kolhorn mag met de VISpas bevist worden. De LSV e.o. heeft de visrechten van de eigenaren van het visrecht gehuurd vanaf de Broekerhoek, (in het verlengde van de Stationsweg te Heerhugowaard), tot de Roskamsluis in Oudkarspel en vanaf die sluis naar het noorden tot aan de brug bij het Verlaat. Verder ook de haven van Broek op Langedijk zelf.
Er ligt een trailer helling bij de brug van Broek op Langedijk aan de oostzijde van het Kanaal. Ook bij de brug naar Waarland is er een trailerhelling aanwezig, aan de noordzijde 150m west van de brug.
Nachtvissen met schuilmiddel is hier toegestaan. Alleen op het gedeelte vanaf de Roskamsluis te Oudkarspel tot aan het Verlaat mag men ook met 3 hengels vissen.


De zogenaamde Broekerhoek (ter hoogte van de Stationsweg te Heerhugowaard).


Open Visplanner

't Waartje

't Waartje:

't Waartje  is een waterplas bij Oudkarspel die het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en de Ringvaart van de Woudmeer, die achter Oudkarspel loopt, verbindt. Het water heeft een dieper gedeelte in de vorm van ruw weg een driehoek met zijden van ongeveer 100 meter en de grootste diepte bedraagt een meter of zeven. 
Het Waartje zelf is eigenlijk alleen met een bootje bereikbaar. Het werd vroeger gebruikt voor het inwateren van hout en boomstammen (houthandel Eecen, maar het is nu een natuurgebiedje met veel vogels.Open Visplanner

Raaksmaatboezem, rondje Waarland

Raaksmaatboezem, rondje Waarland:

Hiertoe behoren de Ringvaarten van de polders Woudmeer, Speketer en Schagerwaard, de Boomervaart en de ringvaart tot Groenveld, alsmede het  haventje van Dirkshorn. Een deel van dit water staat bekend als "het rondje van Waarland" (het staat in open verbinding met het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en 't Waartje) en is populair bij schaatsers en kanovaarders. Er staan enkele lage bruggetjes over dit water, houdt daar rekening mee bij het trollen met de boot. Al deze wateren maken deel uit van de Raaksmaatboezem.
Ook de polderwateren en dorpswateren van Waarland mogen worden bevist.


De Speketersbrug over de Ringvaart Woudmeer.

Open Visplanner

Breekland en Diepsmeerpark OK

Breekland en Diepsmeerpark OK:

In het nieuwe Bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel is veel water beschikbaar. Er is echter ook veel begroeiing (riet) langs het water.
Het water staat rechtstreeks in verbinding met de polderwateren van Geestmerambacht en met de wateren in het park bij Oudkarspel. Deze wateren bevatten dus net als de polderwateren een goed bestand aan schubkarper met exemplaren tot 70 cm.
Men mag in deze wateren met maximaal 2 hengels vissen en ook Nachtvissen met schuilmiddel is hier toegestaan.Bedrijventerrein Breekland in ontwikkeling.

Open Visplanner

Heemtmeer

Heemtmeer:

Het Heemtmeer is een zandwinningsplas, ontstaan in 1960 bij de aanleg van de nieuwe woonwijken in Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Het ligt ten westen van Tuitjenhorn aan de Heemtweg. Het is een kunstmatig en bijna rechthoekig meertje maar wel prachtig geworden met veel vogels. Ook komen er veel wandelaars met honden.

Door verschillende vissterftes in de afgelopen jaren (laatste keer 2012) was er de laatste jaren weinig grote vis aanwezig.
In de herfst van 2019 is er een oplossing gekomen door een nieuwe aanpak van de problemen. Er zijn 5 visdammen en een vissteiger voor gehandicapten aangelegd. 
Verder is er een pomp geinstalleerd die het zuurstofgehalte van het water sterk moet verbeteren. Kijk bij meer Informatie.

Het is niet de bedoeling om met de auto naar de visplaats te rijden, de auto moet op de Parkeerplaats gezet worden. Overtreding kan tot intrekking van de Vispas leiden.--> Klik hier voor meer informatie over dit viswater

Open Visplanner

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies