hsv Kubus

Op de Jaarvergadering van Langedijker Sportvissers van 5 maart 2018 is besloten om hsv Kubus op te nemen als afdeling.

Hsv Kubus is oorspronkelijk een vereniging van wedstrijdvissers, gevestigd in St. Maarten en was voorheen ook lid van de oude Federatie van de Langedijker Sportvissers (ook genoemd het Overkoepelend Orgaan).
Toen uit deze federatie in 2002 de hsv Langedijker Sportvissers werd opgericht, besloot het bestuur van hsv Kubus zelfstandig te blijven. 
Kubus heeft zelf geen viswater, dat gaf problemen met Federatie MidWest en Sportvisserij Nederland, en mede om die reden is besloten weer deel uit te gaan maken van hsv. Langedijker Sportvissers e.o.