hsv Kubus

Op de Jaarvergadering van Langedijker Sportvissers van 5 maart 2018 is besloten om hsv Kubus op te nemen als afdeling.

Voorzitter: Nico Pronk, Rijperweg  48,  1744 HL  Sint Maarten,  0226-394 055.
Secretaris: M. Mook
Penningmeester: Richard Pronk, Burchtweg  3,  1744 JE  Sint Maarten.

Hsv Kubus is oorspronkelijk een vereniging van wedstrijdvissers, opgericht op 16 januari 1985, gevestigd in St. Maarten en was voorheen ook lid van de oude Federatie van de "Verenigde Langedijker Sportvissers" (ook genoemd het Overkoepelend Orgaan).
Toen uit deze federatie in 2002 de hsv Langedijker Sportvissers e.o. werd opgericht, besloot het bestuur van hsv Kubus zelfstandig te blijven. 
Kubus heeft zelf geen viswater, dat gaf problemen met Federatie MidWest en Sportvisserij Nederland en mede om die reden is besloten weer deel uit te gaan maken van hsv. Langedijker Sportvissers e.o.
Samen met de LSV heeft het bestuur van Kubus in samenwerking met de gemeente Schagen de problemen van het Heemtmeer opgelost en er weer een aantrekkelijk viswater, zelfs een "Visparel", van gemaakt. Er is een pomp geplaatst die de milieuomstandigheden moet verbeteren om zo de vissterftes van de laatste jaren te voorkomen.
Ook zijn er 19 nieuwe vissteigers aangelegd en een invalidensteiger bij de ingang. Het gras van de steigers is ingezaaid maar heeft last van de droogte. Ook is er een aantal kruiskarpers en spiegelkarpers uitgezet op het meer. Ook in december 2021 is er weer vis uitgezet, kruiskarper, spiegelkarper, zeelt en winde.


HSV Kubus organiseert deze zomer geen Hengelsportcursussen voor de Jeugd in samenwerking met Nipro Hengelsport. Dat kan niet vanwege de Corona crisis. In 2022 zijn er wel plannen maar deze zijn nog niet bekend.