Gesloten tijden

De gesloten tijden voor aas- en vissoorten roepen ieder voorjaar weer vragen op bij sportvissers. De verwarring ontstaat omdat de gesloten tijd voor snoek eerder ingaat (al op 1 maart ), dan die voor het vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje.
Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden te vissen met kunstaas zoals pluggen, spinners en lepels, stukjes vis, dode vis, streamers, jerkbaits enz., met uitzondering van kunstvliegen die niet groter zijn dan 2,5 cm.
Maar in deze tijd mag men ook geen snoek, snoekbaars of baars meenemen. Dat meeneem verbod voor snoek geldt dus al vanaf 1 maart. Dat zijn Wettelijke bepalingen.

Maar in de meeste gevallen (kijk in de Algemene Bepalingen van de Vispas en ook bij de bepalingen per viswater), mag men helemaal geen snoek meenemen. Ook zijn er voor snoekbaars (buiten die gesloten tijd dus), beperkende regels van kracht. Voor de wateren in de Gezamenlijke Lijst is dat maximaal 2 snoekbaarzen per dag tenzij anders vermeld. Dat geldt ook voor het meenemen van karper, dat mag het hele jaar niet. Dat zijn dan allemaal bepalingen, gesteld door de verenigingen die het water in de Vispas hebben ingebracht of door Sportvisserij Nederland zelf.

Daar boven op heeft Sportvisserij Nederland bepaald dat paling, met de hengel gevangen in elk water behorend bij de Vispas, direct moet worden teruggezet. Dit vanwege de slechte palingstand die nog steeds hard achteruit gaat. Dat is een politiek besluit dat veel sportvissers niet leuk vinden, maar waarmee we aan de Politiek in Den Haag willen laten zien dat we de palingstand een handje vooruit willen helpen en niet willen meewerken aan de huidige politiek dat de beroepsvisserij gewoon haar gang mag gaan.

Tenslotte zijn er nog de beschermde vissoorten uit de Visserijwet en Natuurbeschermingswet (de RODE Lijst soorten). Die mogen nooit worden meegenomen maar moeten altijd direct in hetzelfde water worden teruggezet. Dat zijn bijvoorbeeld zalm en zeeforel, en ook meerval hoort daar nog steeds bij.