Meldpunt Vissterfte

Bij Vissterfte graag direct melding aan een van de bestuursleden (zie Contact).

Ook graag ONMIDDELIJK melden melden bij de betreffende gemeente:

Gemeente Langedijk: 0226-334 433  of  gemeente Schagen:  0224-210 400 
Vragen naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Vaak kan er door de brandweer worden ingegrepen en vis worden gered.

Het Waterschap HHNK is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit: 0800-1430 (24 uur bereikbaar) of 072-582 8282 en dient ook op de hoogte gesteld te worden en watermonsters te nemen.

Als men opzet vermoedt zoals dumpen van mest of lozen van drugsafval bellen met de Politie: 0900-8844 of de Provinciale Milieudienst: 0800-0200 600.


Een fraaie schub. Behandel de vis goed zodat hij onbeschadigd terug kan, en altijd in het zelfde water.
Zo alleen voorkomen we het overbrengen van ziektes en Vissterfte.