Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Oosterdel gebied

OOSTERDELGEBIED. 
Men noemt dit ook wel het Rijk der Duizend Eilanden, een benaming die vroeger voor de hele polder tussen Alkmaar en Sint Maarten van toepassing was. Maar deze polder is voor het grootste deel (90%) verkaveld, de duizenden eilanden van vroeger bestaan niet meer. 
Maar aan de Oostzijde van Langedijk, (bij de oude dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en Noord-Scharwoude) is het oude land met de vele sloten en eilanden niet verkaveld. De eilandjes en sloten zijn nog min of meer intact, maar er is door het noordelijk gedeelte een weg aangelegd waardoor van veel eilandjes, schiereilandjes zijn gemaakt die vervolgens zijn verkocht om huizen op te zetten.  Het zuidelijk gedeelte is bestemd als landschapsgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.  Het is ook van het Noordelijk deel gescheiden door dammen maar heeft wel 3 open toegangen, die echter alleen zonder motor mogen worden bevaren, behalve door de vergunninghouders (die de landjes nog zoveel mogelijk op de oorspronkelijke manier bewerken), en door de rondvaartboten.
Dit water bestaat dus eigenlijk uit twee gedeelten. 
Het grotere deel is nu volledig bebouwd met landhuizen. Er is een doorgaande route vanaf de Sluis in Broek op Langedijk naar de Broekerveiling en de andere kant op helemaal tot Noord-Scharwoude, waar deze vaarweg doodloopt. Bij Zuid-Scharwoude (net ten zuiden van de brug in de Lepelaar kan men echter naar de dijk in het oosten en dan weer terug zuidwaarts naar de Broekerveiling. Gaat men bij de dijk naar het noorden dan kan men zelfs bijna tot de sluis in Oudkarspel komen, maar daar loopt het dood.  Op weg naar Noord-Scharwoude komt men halverwege de Noorderplas tegen, een plas die vergroot is door zandwinning in 1987. Deze is op het brede gedeelte tot 7 meter diep, het smallere stuk aan de westzijde is ongeveer 4 meter diep. Gaat men vanaf de plas naar het oosten dan komt men ook bij de dijk, naar het westen dan komt men bij de Dorpsstraat en kan van daaruit langs de huizen weer terug varen naar de Broekerveiling.
Zoals gezegd is er nog een tweede deel, het beschermde landschap van het Oosterdel zelf.  Hierin liggen 2 oorspronkelijke meertjes (het Oosterdel en het kleinere Paddedel), met maximale dieptes van rond 1,5 meter. Verder bestaat dit deel uit veel eilandjes en sloten zoals ze er vroeger uitzagen. 
De bevissing van het gebied is mogelijk vanaf de weg die door het noordelijk deel loopt, maar mooier natuurlijk met een bootje. Er zijn 2 trailerhellingen aanwezig in het gebied, een langs de Lepelaar in Broek op Langedijk en een aan de Oostelijke Randweg in Zuid-Scharwoude. Ook in Broek op Langedijk achter het havenplein is er nog een mogelijkheid, maar de helling langs de Lepelaar is het prettigst, centraal gelegen en alleen daar kun je behoorlijk parkeren.
In het Oosterdelgebied wordt veel op snoek gevist (vooral vanuit bootjes), maar ook verder is de visstand uitstekend. Overigens worden er hier vooral veel kleinere snoeken gevangen. Dat is ook een gevolg van dat het water steeds helderder is geworden, dus overlast van waterplanten. Soms is het moeilijk varen en vissen, vooral zomers en in het vroege najaar.

   
Trailerhelling aan de Lepelaar bij Broek op Langedijk.    De Noorderplas gezien vanaf de brug in de Lepelaar.